Informare preturi si tarife practicate de Compania de Apa SA Buzau incepand cu 01.01.2021

Anunt public Compania de Apa SA Buzau – documentatie tehnica necesara autorizarii din punct de vedere a protectiei mediului

ANUNT

Pentru respectarea transparentei decizionale ADI Buzau 2008 va pune la dispozitie Analiza Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014 -2020” document ce va sta la baza hotararii de aprobare a strategiei tarifare a operatorului regional pentru perioada 2020-2025. Persoanele interesate pot trimite recomandari si observatii in perioada 14.10.2019 – 22.11.2019 la adresa de e-mail: office@adibuzau.ro.

Analiza Cost-Beneficiu Buzau_Sept_2019

Strategia de tarifare

Scrisoare de asteptari privind functia de Director Adjunct in cadrul Companiei de Apa SA Buzau

Scrisoare de asteptari privind functia de Director General in cadrul Companiei de Apa SA Buzau

Preturi si tarife de la 01.01.2019 ca urmare a modificarii cotei de TVA

Scrisoare de asteptari privind functia de Director Adjunct in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau

Scrisoare de asteptari privind functia de Director Adjunct in cadrul Companiei de Apa SA Buzau

Anunt privind reprogramarea interviului organizat in vederea selectiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa SA Buzau

Anunt privind reprogramarea interviului organizat in vederea selectiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa SA Buzau

Anunt privind sustinerea interviului pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau

Anunt privind prelungirea termenului de depunere a candidaturilor in vederea inscrierii pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al societatii Compania de Apa S.A. Buzau

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” anunta prelungirea termenului de depunere, pana la data de 7 mai 2018, inclusiv, ora 9.00, a candidaturilor in vederea inscrierii pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al societatii Compania de Apa S.A. Buzau, organizata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Compania de Apa SA Buzau

Formulare – Declaratii ale candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie

Scrisoarea de asteptari privind recrutarea si selectia administratorilor societatii Compania de Apa SA Buzau

Nota privind indreptarea erorii materiale din scrisoarea de asteptari privind recrutarea si selectia organelor de administrare si conducere executiva ale societatii Compania de Apa SA Buzau

Scrisoarea de asteptari privind recrutarea si selectia administratorilor societatii Compania de Apa SA Buzau

Profilul Consiliului de Administratie al societatii Compania de Apa SA Buzau

Profilul candidatului pentru functia de administrator al SC Compania de Apa SA Buzau

Scrisoare de asteptari privind directorul economic al Companiei de Apa S.A Buzau

Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-2020

Anunt dezbatere publica

Anunt dezbatere publica

Proiect REGULAMENTUL-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-Editia 2017

Proiect REGULAMENTUL-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-Editia 2019

ANUNȚ

privind planul de selecție al candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău

În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară,  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  “Buzău 2008”, aduce la cunoștința acționarilor, Planul de selecție al candidaților pentru funcțiile de membri  în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia de la data de 26.02.2018 până la data de 02.03.2018. Procedura de selecție se realizează în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale H.G nr. 722/2016.

Plan de selectie – Componenta initiala

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Compania de Apa SA Buzau

Formulare