Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunturi/Dezbatere publica

Comunicat de presă – 20.10.2023


Comunicat de presă – 17.10.2023


Anunt privind selectie mebru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau

Formulare – Declaratii ale candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al societatii Compania de Apa SA Buzau


Scrisoare de asteptari privind recrutarea si selectia administratorilor societatii Compania de Apa SA Buzau.


Plan de selectie – componenta initiala pentru desemnarea unui membru pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie la Compania de Apa SA Buzau


Scrisoare de asteptari privind functia de Director General in cadrul Companiei de Apa SA Buzau


Anunt dezbatere publica – Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare


Anunt dezbatere publica – Indicatori de performanta pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare


Anunt consultare publica componenta initiala plan de selectie Director General al Companiei de Apa S.A. Buzau

Nota de fundamentare privind prelungirea Strategiei de dezvoltare

Decizie privind aprobarea Scrisorii de asteptari pentru Consiliul de administratie al societatii Compania de Apa SA Buzau, in perioada 2022-2026

Decizie privind aprobarea Scrisorii de asteptari privind functia de Director Economic in cadrul Companiei de Apa SA Buzau

ANUNŢ

de recrutare pentru poziţia de Director Economic al Companiei de Apă S.A. Buzău

Anunt de recrutare Director Economic al Companiei de Apa SA Buzau

Formulare dosar candidatura Director Economic Compania de Apa SA Buzau

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie la SC Compania de Apa SA Buzau 2022-2026

Formulare – Declaratii ale candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al societatii Compania de Apa SA Buzau 2022-2026

Profilul Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa SA Buzau 2022-2026

Profilul Candidatului pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa SA Buzau 2022-2026

Scrisoare de asteptari privind recrutarea si selectia administratorilor SC Compania de Apa SA Buzau 2022-2026

ANUNȚ

privind Planul de Selecție – componenta iniţială, pentru desemnarea unui Director economic al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada 2022-2026.

Plan de selectie pentru desemnarea Directorului economic al Companiei de Apa SA Buzau – componenta initiala

ANUNȚ

privind planul de selecție al candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău pentru perioada 2022-2026.

Plan de selectie componenta initiala 2022-2026

Informare preturi si tarife practicate de Compania de Apa SA Buzau incepand cu 01.01.2023

Informare-preturi-si-tarife-practicate-de-Compania-de-Apa-SA-Buzau-incepand-cu-01.01.2022

Informare preturi si tarife practicate de Compania de Apa SA Buzau incepand cu 01.01.2021

Anunt public Compania de Apa SA Buzau – documentatie tehnica necesara autorizarii din punct de vedere a protectiei mediului

ANUNT

Pentru respectarea transparentei decizionale ADI Buzau 2008 va pune la dispozitie Analiza Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014 -2020” document ce va sta la baza hotararii de aprobare a strategiei tarifare a operatorului regional pentru perioada 2020-2025. Persoanele interesate pot trimite recomandari si observatii in perioada 14.10.2019 – 22.11.2019 la adresa de e-mail: office@adibuzau.ro.

Analiza Cost-Beneficiu Buzau_Sept_2019

Strategia de tarifare 2020-2025

Scrisoare de asteptari privind functia de Director Adjunct in cadrul Companiei de Apa SA Buzau

Scrisoare de asteptari privind functia de Director General in cadrul Companiei de Apa SA Buzau

Preturi si tarife de la 01.01.2019 ca urmare a modificarii cotei de TVA

Scrisoare de asteptari privind functia de Director Adjunct in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau

Scrisoare de asteptari privind functia de Director Adjunct in cadrul Companiei de Apa SA Buzau

Anunt privind reprogramarea interviului organizat in vederea selectiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa SA Buzau

Anunt privind reprogramarea interviului organizat in vederea selectiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa SA Buzau

Anunt privind sustinerea interviului pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau

Anunt privind prelungirea termenului de depunere a candidaturilor in vederea inscrierii pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al societatii Compania de Apa S.A. Buzau

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” anunta prelungirea termenului de depunere, pana la data de 7 mai 2018, inclusiv, ora 9.00, a candidaturilor in vederea inscrierii pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al societatii Compania de Apa S.A. Buzau, organizata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Compania de Apa SA Buzau

Formulare – Declaratii ale candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie

Scrisoarea de asteptari privind recrutarea si selectia administratorilor societatii Compania de Apa SA Buzau

Nota privind indreptarea erorii materiale din scrisoarea de asteptari privind recrutarea si selectia organelor de administrare si conducere executiva ale societatii Compania de Apa SA Buzau

Scrisoarea de asteptari privind recrutarea si selectia administratorilor societatii Compania de Apa SA Buzau

Profilul Consiliului de Administratie al societatii Compania de Apa SA Buzau

Profilul candidatului pentru functia de administrator al SC Compania de Apa SA Buzau

Scrisoare de asteptari privind directorul economic al Companiei de Apa S.A Buzau

Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-2020

Anunt dezbatere publica

Anunt dezbatere publica

Proiect REGULAMENTUL-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-Editia 2017

Proiect REGULAMENTUL-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-Editia 2019

Contractul cadru de furnizare_prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

ANUNȚ

privind planul de selecție al candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău

În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară,  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  “Buzău 2008”, aduce la cunoștința acționarilor, Planul de selecție al candidaților pentru funcțiile de membri  în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia de la data de 26.02.2018 până la data de 02.03.2018. Procedura de selecție se realizează în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale H.G nr. 722/2016.

Plan de selectie – Componenta initiala

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Compania de Apa SA Buzau

Formulare