Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI „Buzau 2008”

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE SI PENTRU SERVICIUL PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV PENTRU PROCESAREA APELOR UZATE DIN CADRUL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE „BUZAU 2008”

SCOPUL

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ” Buzau 2008″ ( ADI Buzau 2008) s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului .

CADRUL LEGISLATIV

Cadrul legislativ în vigoare, aplicabil în legătură cu înfiinţarea, organizarea, înregistrarea şi funcţionarea asociaţiilor intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cuprinde următoarele acte normative:

      1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

      2. Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

      3. Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

      4. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

      5. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008;

      6. Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată și completată prin H.G. nr. 742/2014;

       7. O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

DESPRE A.D.I. BUZĂU 2008

,,A.D.I. Buzău 2008’ a fost legal constituită şi înregistrată la Judecatoria Buzău, având ca membri fondatori : Consiliul Judeţean Buzău, Municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat, Oraşele Nehoiu, Patârlagele şi Pogoanele, comunele Pietroasele şi Merei.

În prezent asociaţia are 53 de membri, din care Consiliul Judeţean Buzău, 2 municipii, 3 oraşe si 47 comune.

Prin constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, judeţul Buzău a reuşit să obţină fonduri structurale din partea Uniunii Europene pentru a reabilita şi extinde reţelele de apă şi canalizare, astfel că Asociația a ajuns în atenţia Comisiei Europene graţie proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013 cu o valoare de aproximativ 100 milioane euro.

Prin programul „Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău”, s-a avut în vedere ca pe viitor, mai mult de jumătate din locuitorii judeţului nostru să beneficieze de o îmbunătăţire netă a standardului de viaţă.

Prin noua etapă de investiţii, Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 în valoare de aproximativ 300 milioane euro se va putea continua procesul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare, pentru a asigura populaţiei accesul la servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii.

Beneficiari ai POIM 2014-2020 sunt Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali ai serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.