Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

INFORMATII PUBLICE

Raport anual de evaluare a activitatii directorilor pentru exercitiul financiar 2020 – Compania de Apa S.A. Buzau

„Având în vedere prevederile art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Consiliul de administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău a procedat la elaborarea şi aprobarea Raportului anual de evaluare a activităţii directorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exerciţiul financiar 2020. Conform aceluiaşi articol Raportul se publică pe pagina de internet a autorităţii tutelare până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidenţial sau secret sunt exceptate de la publicare.”
Raport anual de evaluare a activitatii directorilor pentru exercitiul financiar 2020 – Compania de Apa S.A. Buzau